پروفایل abolfazl hammami

abolfazl hammami تایپ ترجمه پاورپوینت و....
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خراسان جنوبی

من تجربه کار تایپ    ترجمه     پاورپوینت و….. را دارم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید