پروفایل علی نادرصوفیلار

علی نادرصوفیلار نویسنده ی مقالاتisi، مترجم، پایان نامه و....
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده آذربایجان شرقی

نویسنده ی تحصصی مقالات 

پایان نامه ها

کتاب 

مترجم زبان انگلیسی و ترکی استانبولی به صورت کاملا تخصصی 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید