پروفایل سید علیرضا حسینی

سید علیرضا حسینی برنامه نویس، مترجم
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده قم

من یک برنامه نویس هستم و گاهی کار تدریس زبان و ترجمه هم انجام می دم.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید