پروفایل معصومه عسکری

معصومه عسکری امور بازرگانی
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

خدمات امور بازرگانی، واردات و صادرات، منبع یابی تامین کننده، منبع یابی محصول، مکاتبات تجاری به زبان فارسی و انگلیسی، ثبت سفارش بازرگانی و …

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید