پروفایل حمیدرضا صادقی

حمیدرضا صادقی ادیت و تدوین ویدیو
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان

ادیتور ویدیو مشغول در یوتیوب

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید