پروفایل مهدی مطیعی آرادانی

مهدی مطیعی آرادانی مهندس کامپیوتر
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

انجام پروژه های دانشگاهی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید