پروفایل ملی جوان

ملی جوان تایپ، ترجمه ،خلاصه نویسی
6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

آماده انجام ترجمه تخصصی و تایپ و خلاصه نویسی متون هستم.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید