پروفایل نیما آریج

نیما آریج وردپرس
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده مازندران

خلاق

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

آموزش

  • کارشناسی ارشد

    خواجه نصیر

    1400/01 - 1402/01