پروفایل عبدالعظیم امام پور چاکری

عبدالعظیم امام پور چاکری گرافیست
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده گیلان

طراحی گرافیک و تایپ و تولید محتوا

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید