پروفایل احمدرضا شعبانعلی فمی

احمدرضا شعبانعلی فمی Ahmdrz
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده البرز

احمدرضا شعبانعلی هستم. ۲۱ساله دانشجوی رشته مهندسی صنایع غذایی. در کنار درس مهارت های جانبی را یاد گرفتم تا بتونم به شما کمک کنم. 🙂

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید