پروفایل محمد امین حایری

محمد امین حایری UI/UX DESIGNER/ GRAPHIC DESIGNER
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

محمد امین حایری

یک گرافیست باسابقه و یک پروداکت دیزاین تازه کار

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید