پروفایل آرمان وزیری دوزین

آرمان وزیری دوزین تدوینگر
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

سلام آرمان وزیری هستم تدوینگر و گرافیست  تدوینگر دانشگاه صنعتی شاهرود و همکاری کرده ام با گروه های ادینه و عقیله و اعراف 

نمونه کار

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید