پروفایل آرتین بادپروا

آرتین بادپروا ترجمه و مقاله نویسی
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده گیلان

دارای ۴ سال رزومه در زمینه ترجمه 

دارای ۱ سال رزومه در زمینه مقاله نویسی

طراح لوگو

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید