پروفایل فاطمه کرمی فرد

فاطمه کرمی فرد برنامه نویس فرانت اند
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کرمان

react, type script

is looking for remote projects and partnership

 internship experience at zaravand company as react dev

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید