پروفایل مهدی کلهر

مهدی کلهر طراح
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

یه جوان جسور که تو کار طراحی گرافیکی و تولید محتواست همین

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید