پروفایل مهدی کاریزنوی

مهدی کاریزنوی طراح وبسایت
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خراسان رضوی

من چندین سال است که در حوضه طراحی وبسایت فعالیت دارم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید