پروفایل مسعود قربانی دیسفانی

مسعود قربانی دیسفانی مهندس معمار
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

با سلام
فارق التحصیل دانشگاه بوعلی سینا همدان
دانشجوی ارشد دانشگاه تهران
انجام کلیه پروژه های طراحی
مدل سازی
رندرگیری
اجرا و نظارت
اموزش نرم افزار

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • طراح و مجری

  اریا بنیان

  1398/01 - 1401/01

  فعالیت به عنوان طراح و مجری

آموزش

 • لیسانس

  بوعلی سینا همدان

  1397/07 - 1401/07

  دانشجوی ارشد دانشگاه تهران