پروفایل مصطفی جعفری

مصطفی جعفری طراح
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

بنده ۵ سال در زمینه تولید محتوا های گرافیکی و طراحی و مدلسازی ۳ بعدی تجربه دارم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید