پروفایل هادی میرزایی زاده

هادی میرزایی زاده MirzaeiZadeh
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

برنامه نویس ، طراح و تدوین گر با سابقه ای ۱ ساله آشنا با نرم افزار های :

Photoshop 

Premier

Office

و زبان های برنامه نویسی : 

HTML CSS JS Django

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید