پروفایل منا کاظمی

منا کاظمی مقاله
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده مازندران

انجام پروژه های دانشجویی با بهترین کیفیت

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید