پروفایل Omid Piroz

Omid Piroz Developer
6 سال تجربه 1 پروژه کار کرده آذربایجان غربی

Professional Web/App developer 

سابقه کار (1)