پروفایل پرستو گودرزی

پرستو گودرزی مقاله نویسی
9 سال تجربه 0 پروژه کار کرده بوشهر

علاقه مند به کارهای اموزشی

میتوانم عکس های شما را ادیت کنم

پوستر و کارت ویزیت طراحی کنم

مقاله نویسی و ترجمه و تایپ انجام دهم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید