پروفایل رضا فخریان

رضا فخریان برنامه نویس
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خراسان رضوی

رضا فخریان هستم. برنامه نویس سیستم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید