پروفایل علی

علی زبان انگلیسی، ترجمه متن، تایپ متن
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

دبیر زبان انگلیسی ، آشنا به ترجمه متون تخصصی و متنی

آشنا به کار مقاله وتایپ

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید