پروفایل صبا شفیعی

صبا شفیعی گرافیست
9 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

من در کارم حرفه ای هستم

تولید حرفه ای محتوا برای سایت

انجام پروژه دانشگاهی

تایپ حرفه ای

ترجمه

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید