پروفایل صالح موسی پور

صالح موسی پور نرم افزار
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کرمان

گرافیست – تایپیست – فعال فضای مجازی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید