پروفایل ساناز شوکتی

ساناز شوکتی تدوینگر
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خراسان رضوی

بنده در کار خود نهایت تلاشم را میکنم که خوش قول باشم و کارم را با عشق و تا حد انتظار خلاق انجام میدهم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید