پروفایل محمد اقا رضایی

محمد اقا رضایی رضایی
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان

رضایی هستم دانشجوی دکتری

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید